OGÓLNE:

Praktyka

Praktyka weterynaryjna w Kerkrade


Wejscie Practice Kerkrade

Dr.Vincent Schroeder w pracy

Grzegorz Janik (szef polskiego oddzialu Vet.Schroder-Tollisan odwiedzajac Kerkrade), Dr Vincent Schroeder, Johannes Jakobs

Grzegorz Janik (szef polskiego oddzialu Vet.Schroder-Tollisan odwiedzajac Kerkrade), Johannes Jakobs, Dr Vincent SchroederPrzedstawiciel w Polsce
Novum Polska

Krakowska 3
34-100 Tomice

T (0048)-(0)33-4881104
F (0048)-(0)33-8732189

E tollisan@tollisan.pl